โลโก้โรงเรียนสอนภาษาหนิน-ห่าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนภาษาหนิน-ห่าว

รหัสโรงเรียน : 12200074

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 1007 สามัคคี ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02 5741414, 02 5741515

แฟกซ์ : 02 9768977

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนภาษาหนิน-ห่าว