โลโก้โรงเรียนสอนภาษาอิงฟินิตี้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนภาษาอิงฟินิตี้

รหัสโรงเรียน : 10200592

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 5R-05-06 ชั้น5 อาคารศูนย์การค้านูเนี่ยนมอลล์ เลขที่ 54 จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 029393500-1

แฟกซ์ : 029393502

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนภาษาอิงฟินิตี้