โลโก้โรงเรียนสอนภาษาอินเตอร์ทอล์ค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนภาษาอินเตอร์ทอล์ค

รหัสโรงเรียน : 10204728

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : ห้องเลขที่ B-17/4 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้า ASAWANN COMMUNITY MALL SAMSEN เลขที่ 935/12 สามเสน ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนภาษาอินเตอร์ทอล์ค