โลโก้โรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษเวศม์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษเวศม์

รหัสโรงเรียน : 10203505

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 29 อาคารวานิสสา ชั้น 6 ห้อง C สุขุมวิท (ชิดลม) ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-6555629

แฟกซ์ : 02-6555629

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษเวศม์