-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิณีอาชีวะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิณีอาชีวะ

รหัสโรงเรียน : 24200067

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 24 ซอย 2 ระเบียบกิจอนุสรณ์ บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์ : 038-541541

แฟกซ์ : 038-541662

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิณีอาชีวะ

-- advertisement --