-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิตาล้านนาสปา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิตาล้านนาสปา

รหัสโรงเรียน : 57200201

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 53/14 เด่นห้า-ดงมะดะ รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิตาล้านนาสปา

-- advertisement --