-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุขปักษาพิมพ์ดีด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุขปักษาพิมพ์ดีด

รหัสโรงเรียน : 90200179

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 159/2 หมู่ที่ 1 เลนุกูล นาทวี นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074,341,370,074,341,300

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุขปักษาพิมพ์ดีด

-- advertisement --