โลโก้โรงเรียนอมรเวชคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอมรเวชคอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 81200040

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 44/1 หมู่ 2 คลองท่อม-ลำทับ พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 075-666518

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอมรเวชคอมพิวเตอร์