-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอาชีวศึกษายอดชาย เชียงใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอาชีวศึกษายอดชาย เชียงใหม่

รหัสโรงเรียน : 50200084

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 218 ม.5 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอาชีวศึกษายอดชาย เชียงใหม่

-- advertisement --