โลโก้โรงเรียนอินเกรสคอมพ์เอ็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอินเกรสคอมพ์เอ็ด

รหัสโรงเรียน : 93200001

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 401-403 ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074616999

แฟกซ์ : 074-616888

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอินเกรสคอมพ์เอ็ด