-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเนติบริรักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเนติบริรักษ์

รหัสโรงเรียน : 10200866

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 678/6 ซอยเนติศึกษา พระราม 5 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0839157352

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเนติบริรักษ์

-- advertisement --