-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพ็ญวุฒิวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพ็ญวุฒิวิทยา

รหัสโรงเรียน : 12200127

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 29/19-21 พิบูลย์สงคราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-5250952

แฟกซ์ : 02-9666508

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพ็ญวุฒิวิทยา

-- advertisement --