โลโก้โรงเรียนเมืองพลอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองพลอิเล็กทรอนิกส์

รหัสโรงเรียน : 40200267

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 120/4 หมู่ที่ 3 พิศาล เมืองพล พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043-414794

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองพลอิเล็กทรอนิกส์