-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเม็งรายพิมพ์ดีดสัมผัสและคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเม็งรายพิมพ์ดีดสัมผัสและคอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 57200128

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 10 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 053,595,253,053,799,100

แฟกซ์ : 053799161

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเม็งรายพิมพ์ดีดสัมผัสและคอมพิวเตอร์

-- advertisement --