โลโก้โรงเรียนเสนาฤทธิ์พิมพ์ดีด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสนาฤทธิ์พิมพ์ดีด

รหัสโรงเรียน : 44200022

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 2 นครสวรรค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043721945

แฟกซ์ : 043721945

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสนาฤทธิ์พิมพ์ดีด