-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสริมภูมิปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสริมภูมิปัญญา

รหัสโรงเรียน : 12200152

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 40/2999 หมู่ที่ 1 ประชาชื่น ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-5911272

แฟกซ์ : 02-5911272

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสริมภูมิปัญญา

-- advertisement --