-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสริมสวยพนิดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสริมสวยพนิดา

รหัสโรงเรียน : 45200039

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 25/26 มีโชคชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043-514949

แฟกซ์ : 0514949

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสริมสวยพนิดา

-- advertisement --