-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสริมสวยมนัส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสริมสวยมนัส

รหัสโรงเรียน : 50200156

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 81/5-7 ซอย 22 โชตนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053-890059

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสริมสวยมนัส

-- advertisement --