โลโก้โรงเรียนเสริมสวยเกศเกล้าพหลโยธิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสริมสวยเกศเกล้าพหลโยธิน

รหัสโรงเรียน : 10201994

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 1678/1-4 ซอยพหลโยธิน 30/1 พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-5139749-52

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสริมสวยเกศเกล้าพหลโยธิน