โลโก้โรงเรียนเสริมสวย-ตัดเสื้อเรณู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสริมสวย-ตัดเสื้อเรณู

รหัสโรงเรียน : 15200013

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 25-ม.ค. โพธิ์พระยา-ท่าเรือ(อ่างทอง-โพธิ์ทอง) ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ : 035-611677

แฟกซ์ : 035-611677

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสริมสวย-ตัดเสื้อเรณู