โลโก้โรงเรียนเฮลท์แลนด์นวดแผนไทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเฮลท์แลนด์นวดแผนไทย

รหัสโรงเรียน : 10203006

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 624/12 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 38 จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-2478620-8

แฟกซ์ : 02-2478629

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเฮลท์แลนด์นวดแผนไทย