-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงอรุณพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แม่จัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงอรุณพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แม่จัน

รหัสโรงเรียน : 57200110

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 16-ก.พ. หิรัญนคร แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110

โทรศัพท์ : 053,771,204,053,671,600

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงอรุณพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แม่จัน

-- advertisement --