-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแฮปปี้ อิงลิช เลินนิ่ง สคูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแฮปปี้ อิงลิช เลินนิ่ง สคูล

รหัสโรงเรียน : 20200359

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 126/52-53 หมู่ที่ 3 พระยาสัจจา บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแฮปปี้ อิงลิช เลินนิ่ง สคูล

-- advertisement --