-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกีฟายาตุ้ลอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกีฟายาตุ้ลอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 10201060

ประเภท : โรงเรียนสอนศาสนา

ที่อยู่ : 10/3 หมู่ที่ 6 ซอยโรงเรียนงามมานะ อ่อนนุช ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3224223

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกีฟายาตุ้ลอิสลาม

-- advertisement --