-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมะปริงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมะปริงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 94200135

ประเภท : โรงเรียนสอนศาสนา

ที่อยู่ : 35 หมู่ที่ 5 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมะปริงวิทยา

-- advertisement --