-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2

รหัสโรงเรียน : 10201079

ประเภท : โรงเรียนสอนศาสนา

ที่อยู่ : 13/9 หมู่ที่ 7 ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-5173544

แฟกซ์ : 02-9172209

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2

-- advertisement --