-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรวมมิตรอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรวมมิตรอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 10201062

ประเภท : โรงเรียนสอนศาสนา

ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 5 ซอยอ่อนนุช 59 อ่อนนุช ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3215172

แฟกซ์ : 02-3215172

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรวมมิตรอิสลาม

-- advertisement --