โลโก้โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 11200118

ประเภท : โรงเรียนสอนศาสนา

ที่อยู่ : 26/24 หมู่ที่ 18 ซอย 6 นครเขื่อนขันธ์ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 13130

โทรศัพท์ : 02-8168866

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม