-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอะฮ์ลิสชุนนะฮ์อิ้ลยามาอะฮ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอะฮ์ลิสชุนนะฮ์อิ้ลยามาอะฮ์

รหัสโรงเรียน : 10201020

ประเภท : โรงเรียนสอนศาสนา

ที่อยู่ : 19-เม.ย. เลียบวารี โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์ : 02-5431268,02-5431719

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอะฮ์ลิสชุนนะฮ์อิ้ลยามาอะฮ์

-- advertisement --