โลโก้โรงเรียนเราฎ่อตุ้ลญี่นาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเราฎ่อตุ้ลญี่นาน

รหัสโรงเรียน : 10201027

ประเภท : โรงเรียนสอนศาสนา

ที่อยู่ : 51 ซอยรามคำแหง 33 (หกพี่น้อง) รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3186896

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเราฎ่อตุ้ลญี่นาน