-- advertisement --
สยามรัฐออนไลน์ 23 กันยายน 2565 12:12 น. การศึกษา

จากรณีมีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าถูกนักเรียนชายโรงเรียนเดียวกันบุกข่มขืนภายในหอพักหญิงช่วงกลางดึกวันที่ 24 ส.ค.65 ที่หอกักตัวเด็กหญิงที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วข่มขืนต่อหน้าเพื่อนนักเรียนหญิงเกือบ 30 คนนั้น

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นความบกพร่องของผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางแล้ว และมีการตรวจสอบทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะครูเวรที่ดูแลเด็กในวันที่เกิดเหตุ

โดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความบกพร่อง ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ถ้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีความความละเลยจริงๆ ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่ กระทรวงศึกษาธิการต้องดูแลนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบางที่ต้องมาเรียนร่วมกัน ฉะนั้นในบริบทที่นักเรียนต้องมาอยู่ร่วมกันนั้น โรงเรียนต้องเคร่งครัดในระเบียบต่างๆด้วย 

ขณะที่นักเรียนผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ และยังอยู่ในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจะดูแลสภาพจิตใจนักเรียนอย่างเต็มที่ จะไม่ทอดทิ้ง และไม่ต้องการให้นักเรียนออกจากโรงเรียน โดยจะประสานให้นักจิตวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดูแลเรื่องการการจัดการศึกษาด้วย เรื่องนี้ไม่ไม่นิ่งนอนใจ และไม่เพิกเฉย เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ และได้เน้นย้ำให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนประจำว่าจะต้องไม่ละเลยและไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีก

ส่วนที่ผู้ปกครองของนักเรียนบางคนจะย้ายลูกออกจากโรงเรียน เพราะเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีหลักการ กลไกและมีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้อยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติโรงเรียนอาจจะหย่อนยานหละหลวมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ดังนั้นจึงกำชับให้กลุ่มโรงเรียนที่มีเด็กอยู่ประจำ ที่เด็กมีกลุ่มเปาะบาง เราต้องดูแลเป็นพิเศษ โรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง

-- advertisement --