-- advertisement --
สยามรัฐออนไลน์ 22 พฤษภาคม 2564 13:43 น. การศึกษา

บรรยากาศการสอบเข้าของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนหอวัง โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 1,274คน โดยทางโรงเรียนหอวังสามารถรับได้ 500 คน 

ทั้งนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ แสดงออกถึงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และอนาคตของบุตรหลาน ณ โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร