‘รมต.วราวุธ’ ประธานเปิดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ‘สุพรรณบุรีเกมส์’

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา แห่งประเทศไทย ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 23 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการแข่งขัน ดังนี้

1. เพื่อตอบสนอง นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ ในการผลิตนักกีฬา ที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย/ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ต่อไป

2. เพื่อพัฒนามาตรฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการเป็นผู้นำวิชาชีพด้านกีฬา

3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสามัคคี/ ระหว่างนักเรียน บุคลากร/ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

4. เพื่อส่งเสริม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา/ และปฏิบัติตามระเบียบ กฎกติกา/ ตามมาตรฐานสากล

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2565 โดยจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ซึ่งมีโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 13 โรง ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทีม กว่า 4,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ วิทยาเขตกลุ่มภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตชลบุรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน ใน 14 ชนิดกีฬา

การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ อย่างดียิ่ง จากบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำ เป็นผู้สนับสนุนหลัก และได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษาทุกแห่ง บริษัทห้างร้านในจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้ง คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬาทุกคน สื่อมวลชนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์ ในทุกๆด้าน

สำหรับการแสดงพิธีเปิดชุดที่ 1 ลั่นกลองศึก เบิกฤกษ์ การชิงชัย ชุดที่ 2 สานสายใยร้อยดวงใจสายสัมพันธ์

ขบวนพาเหรด นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และอริการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินขึ้นสู่เวทีพิธีการ พิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กล่าวรายงานพร้อมกล่าวเรียนเชิญประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขัน พิธีการเชิญธงการแข่งขัน พร้อมธงจังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นสู่ยอดเสา พิธีการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน พิธีการและการแสดงพิธีเปิดชุดที่ 3 รวมพลัง สามัคคี การจุดไฟในกระถางคบเพลิงโดยใช้ปืนใหญ่จุดไปที่คบเพลิงเพื่อเปิดการแข่งขัน พิธีการและการแสดงพิธีเปิดชุดที่ 4 ร่วมมือกัน ผนึกใจ สุพรรณบุรีเกมส์