-- advertisement --

ภูเก็ต – สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ตแถลงข่าวจัด “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022” 9 ตุลาคมนี้

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565, เวลา 13:26 น.

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 ที่ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัด “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022” โดยมีสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วม

นางสมใจ กล่าวว่า ทางสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตร่วมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการจัดงาน “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 05.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดหารายได้ให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนใน 3 อำเภอ 3 โรงเรียน ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต: โรงเรียนแหลมพันวา, อำเภอถลาง: โรงเรียนท่าฉัตรไชย และอำเภอกะทู้: โรงเรียนบ้านบางทอง โดยเฉพาะโรงเรียนท่าฉัตรไชย เป็นโรงเรียนหน้าด่านที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เพื่อสนองนโยบายของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ประสงค์ให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เพราะภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ทางสมาคมฯ เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่โรงเรียนพี่ร่วมใจกันเพื่อโรงเรียนน้อง ที่ยังขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ ในการเรียน รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ทุกคน ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปร่วมแรงร่วมใจในการออกกำลังกาย ด้วยการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นและต่อเนื่อง

จึงขอเชิญชวนผู้รักการออกกำลังกายร่วมเดินวิ่งในกิจกรรม งาน “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 05.30 น. ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2565 ทางระบบออนไลน์ ที่ไลน์ @SPKRUN2022 หรือที่ Facebook : SPKRUN2022 หรือยื่นใบสมัครได้ที่กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ห้องการเงิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

-- advertisement --