-- advertisement --

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย:

อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)

สพฐ.มอบเขตพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดหาที่เรียนกรณีพลาดจับฉลากหรือสอบไม่ได้ ยืนยันเด็กมีที่เรียนทุกคน ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการปรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มากที่สุด โดยปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับใหม่ได้เลื่อนจากปฏิทินเดิม 2 สัปดาห์ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เลื่อนการจับฉลากและประกาศผล เป็นวันที่ 15 พ.ค. รายงานตัว-มอบตัววันที่ 16 พ.ค. มัธยมศึกษาปีที่ 1 เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 22 พ.ค. คัดเลือกความสามารถพิเศษวันที่ 19 พ.ค. จับฉลากจากวันที่ 24 พ.ค. ประกาศผลภายในวันที่ 24 พ.ค. และมอบตัววันที่ 29 พ.ค. ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 23 พ.ค. คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 19 พ.ค. ประกาศผลภายในวันที่ 25 พ.ค. รายงานและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 30 พ.ค. โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ/ผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24-30 เม.ย. สอบ/คัดเลือก วันที่ 15-19 พ.ค. ประกาศผลภายในวันที่ 23 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 29 พ.ค. โดย ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียนสามารถยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนได้ในวันที่ 25-27 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค. และมอบตัววันที่ 30 พ.ค. 2564 นั้น

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนในปีนี้กรณีนักเรียนพลาดจากการจับฉลากหรือการสอบ สพฐ.ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสำรวจที่ว่างของโรงเรียนทุกโรงภายในเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมบัญชีจัดหาที่เรียนให้เด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ซึ่งผู้ปกครองสามารถพานักเรียนไปยื่นความจำนงที่เขตพื้นที่การศึกษาได้เลย หรือจะยื่นผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางและเป็นการรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย จากนั้นเขตพื้นที่จะดำเนินการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนต่อไป โดยจะดำเนินการจัดหาที่เรียนให้เด็กภายในกำหนดเวลา เพื่อให้สามารถเริ่มเรียนได้ทันวันที่ 1 มิ.ย.64 พร้อมกัน เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าปีนี้เด็กจะมีที่เรียนทุกคน ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าลูกจะไม่มีที่เรียน

-- advertisement --