นักเรียน ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยขั้นตอนดำเนินการของ “สถานศึกษา-นักเรียน” ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านโครงการ VACC 2 School

วันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพื่อฉีดให้กับนักเรียนในโครงการ VACC 2 School ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร

เข้าสู่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th กดเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” (ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของสถานศึกษาจากอีเมลผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสานงานที่ได้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ไว้) เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

2. เข้าเมนู “สถานพยาบาล”

เลือก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” และลงนามยอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรรวัคซีนระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์

3. ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง”

ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” ได้ที่ลิงก์ : https://bit.ly/3A25YWT สถานศึกษาจัดส่งหนังสือยินยอมให้ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนผู้รับการฉีดวัคซีนทุกรายเพื่อลงนามแจ้งความประสงค์และยินยอมเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ

4. เข้าเมนู “เลือกกำหนดฉีด/กำหนดจัดส่ง”

กำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สถานที่เข้ารับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดนักเรียนเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด สอบถามตารางนัดหมายได้ที่เบอร์ 084-040-5166

5. เข้าเมนู “ติดตามการจัดส่ง”

คลิกแว่นขยาย เพื่อให้สถานศึกษานำเข้าข้อมูลรายชื่อนักเรียนเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน ตาม format excel ที่กำหนด

6. แจ้งเตือนนักเรียนตรวจสอบ SMS วันนัดเข้ารับวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน/ผู้ปกครองที่ได้แจ้งไว้ในระบบ โดยนักเรียนทุกคนเมื่อได้รับ SMS จะต้องเข้าไปทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเพื่อบันทึก QR Code นำมาเช็คอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน

7. นัดหมายเข้ารับวัคซีน

วันนัดหมายเข้ารับวัคซีน กรุณามาตามเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย

สิ่งที่ต้องเตรียมมาฉีดวัคซีน

  • QR Code ที่บันทึกหลังจากเข้าทำแบบคัดกรองตามข้อ 6
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประจำตัวนักเรียน
  • หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง (ตามที่ระบุในข้อ 3)

ทั้งนี้ ทางราชวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดที่บ่งบอกสถานศึกษาที่สังกัด พร้อมแนะนำว่า ให้สวมใส่เป็นเครื่องแบบแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการรับวัคซีน