-- advertisement --

รางวัลดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

แสดงความยินดีกับ รางวัลดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย วันที่ 18 กันยายน 2566 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ สมาคมผู้ปกครองและครู , คุณศุภมาศ วงษ์แก้วจันทร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู , นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน , ครูสุมาลี ศรีจันทร์พรม ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณสมาคมดีเด่น,นายกสมาคมดีเด่น,ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น,ครูผู้สอนดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลหญิงฯโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2565โรงเรียนยุพรชวิทยาลัย โดยนายพูลศ้กดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มอบหมายให้นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทฟุตชอลหญิงรุ่น 18 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลหญิง เทศบาลตำบลช้างเผือก Women’s Futsal cup U16 ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เชียงใหม่เข้าร่วมงาน 65th Annual IFEA Convention&Expo

จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention&Expo) ณ เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 19 กันยายน 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้แทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน 65th Annual IFEA Convention&Expo ของสมาคม International Festival & Events Association (IFEA) งานประชุมและแสดงนิทรรศการของสมาคมเทศกาลและงานนานาชาติประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention&Expo) ณ ศูนย์การประชุมแมคกาแลน เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 โดยในวันที่ 19 กันยายน 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ […]

ฝนถล่มพื้นที่ อ.เมืองแพร่ ทำหลังคาปลิวหลายหลัง

ฝนถล่มพื้นที่ อ.เมืองแพร่ บ้านสำเภา หมู่ 1 ต.เหมืองหม้อ หลังคาปลิวไปหลายหลัง พายุฝนถล่ม อ.เมืองแพร่ เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.ได้เกิดพายุในเขตพื้นที่จ.แพร่ เป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักเป็นเวลานานเกือบชั่วโมง ภายหลังฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่ได้มีการสำรวจความเสียหาย พบว่า บ้านหมู่ 5 ต.บ้านถิ่น ได้มีน้ำท่วมขังรอการระบาย เทศบาลตำบลบ้านถิ่นต้องระดมให้การช่วยเหลือที่บ้านโป่งศรี หมู่ 4 ต.บ้านถิ่น มีต้นไม้หักโค่น ที่ ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ นางเครือวัลย์ ปัญญาไวย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ส.อบต.ได้ร่วมออกสำรวจบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 1 จากฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนและได้รายงานเหตุให้ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ทราบเบื้องต้นแล้ว ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20 กันยายน 2565เวลา 09.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน นางพะยอม เข็มทอง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 397 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 1,000 บาท ถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ณ พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

นำผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ กัญชง-กัญชา-ใบกระท่อม

ที่ปรึกษากมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ห่วงชาวแพร่ นำผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ กัญชง-กัญชา-ใบกระท่อม ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ก.ย.65 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ นพ.นิยม วิวรรธนดิษฐกุล ส.ส.แพร่ แบบบัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โครงการ “กัญชง – กัญชา และกระท่อม ใช้อย่างไรถึงปลอดภัยและได้ประโยชน์” โดยมี นายชยุตม์ ศุภสินธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานวัตถุงประสงค์การจัดงาน โดยมี นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย กล่าวต่อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยมี ดร. เภสัชกร ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ร่วมสัมมนากว่า 250 คน นายชยุตม์ฯ กล่าวรายงานว่า การสัมมนา โครงการ […]

-- advertisement --