สยามรัฐออนไลน์ 4 สิงหาคม 2565 21:56 น. ประชาสัมพันธ์

เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล ลิมิเต็ด (AISL) ผู้นำด้านการบริหารโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาในเอเชีย ประกาศแผนก่อตั้ง AISL Academy Bangkok ศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้ระดับโลกในประเทศไทยในปี 2567 โดยสถาบันจะอยู่ติดกับโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือ AISL Harrow สถาบันจะช่วยยกระดับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาให้กับโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสำหรับครูอาจารย์ทั่วโลกด้วยวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของครูผู้ฝึกสอน (Educators for Excellence)

โดยสถาบันจะถูกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยที่สุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครูอาจารย์ตอบโจทย์ความต้องการทางการศึกษาในโลกที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทาย ผ่านการพัฒนาและภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะเพลิดเพลินไปกับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่อัดแน่นอยู่ในสถาบัน พร้อมห้องทดลองที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะโชว์การสอนแบบดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ใหม่ล่าสุด

AISL Academy Bangkok ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคาร สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลมธรรมชาติสามารถพัดผ่านได้ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมการรีไซเคิลน้ำให้กลับมาใช้ใหม่ได้ อาคารถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวของ LEED

นอกจากนี้สถาบันจะจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเพื่อชุมชน ในพื้นที่สีเขียว ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการและเป็นปอดให้กับชุมชนใกล้เคียง

AISL เชื่อว่าการลงทุนให้กับการเรียนรู้ของครูอาจารย์ให้สามารถสอนได้ดีขึ้น เลี้ยงดูฟูมฟักนักเรียนของพวกเขาได้อย่างเต็มความสามารถ โดยก่อนที่การก่อสร้างสถาบันจะแล้วเสร็จ สถาบันจะเปิดการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในปี 2566 โดยจะมีเนื้อหาถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและดีที่สุด การเรียนรู้แบบมืออาชีพและการพัฒนาสังคม ภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล การมีปฏิสัมพันธ์ และสร้างการเชื่อมโยงถึงกัน