-- advertisement --

อสังหา

BAM ช่วยลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะรีไซเคิล

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 17.58 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

BAM  ช่วยลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะรีไซเคิล

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบชุดโครงเหล็กพร้อมถังขยะแยกประเภท ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อก่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และรณรงค์ปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนวัดสวนพลู และโรงเรียนวัดดอน โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง 3 โรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

-- advertisement --