-- advertisement --
สยามรัฐออนไลน์ 13 สิงหาคม 2565 21:15 น. ประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 13 ส.ค.65​ นักศึกษา​หลักสูตร​การบริหาร​ความมั่นคง​สำหรับ​ผู้บริหาร​ระดับสูง​ (สวปอ.มส.SML)​ รุ่นที่ 3 นำโดย “หมู่นกยูง” จัดกิจกรรม​ “เพื่อน้อง…ท้องอิ่ม” จ.นครนายก เพื่อมอบสิ่งของ อุปกรณ์​การเรียน และเงินสนับสนุน​การศึกษา จำนวน 150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ โรงเรียนวัดตำหนัก โรงเรียน​วัดเนินหินแร่ โรงเรียน​วัดวังดอกไม้ และโรงเรียน​บ้านโคกสว่าง​ จ.นครนายก โดยมีนายสุรพัฒน์​ มาลัย  หัวหน้าหมู่นกยูง SML3 เป็นประธานในการมอบ

          นายสุรพัฒน์​ กล่าวว่า มีความประทับใจ​อย่างยิ่ง​ในการจัดกิจกรรม​ “เพื่อน้อง…ท้องอิ่ม” เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์​การเรียน อุปกรณ์​กีฬา ให้กับน้องๆ นักเรียน​ทั้ง 5 โรงเรียน และขอขอบคุณเพื่อนสวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 ทุกท่านที่สนับสนุนสิ่งของและเงินบริจาค​ รวมถึงพี่ๆ ที่เดินทางมาร่วม​กิจกรรม​ในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะ​คุณกชรัตน์ ใช้สง่า ที่เป็นผู้ประสานงานและทำให้กิจกรรม​ดีๆ นี้ประสบผลสำเร็จ​ได้ด้วยดี

-- advertisement --