-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกรับใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกรับใหญ่

รหัสโรงเรียน : 020316

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 122 – หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 034-919950

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกรับใหญ่

-- advertisement --