-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รหัสโรงเรียน : 420351

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 053065141

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

-- advertisement --