-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง

รหัสโรงเรียน : 050666

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยแล้ง – คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043041254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยแล้ง

-- advertisement --