-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม

รหัสโรงเรียน : 140171

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92180

โทรศัพท์ : 0810901994

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม

-- advertisement --