-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ

รหัสโรงเรียน : 100321

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 211 – หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ : 044109571

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ

-- advertisement --