-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 100347

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 10 – นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

-- advertisement --