โลโก้โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล

รหัสโรงเรียน : 201219

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 159 – กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล