-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

รหัสโรงเรียน : 100166

เขตการศึกษา : สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

โทรศัพท์ : 088-3428399

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

-- advertisement --