-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองปลาไหล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองปลาไหล

รหัสโรงเรียน : 220351

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – โพทะเล- บรรพตพิสัย ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056871078

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองปลาไหล

-- advertisement --