-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)

รหัสโรงเรียน : 110072

เขตการศึกษา : สพป.ชุมพร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 077651716

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)

-- advertisement --